PRIVACYVERKLARING PARTYMEUBEL-OUTLET

Partymeubel-outlet kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Partymeubel-outlet en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Partymeubel-outlet verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier op de website van Partymeubel-outlet verwerkt:

1. Uw naam

2. Uw personalia

3. Uw e-mailadres

WAAROM PARTYMEUBEL-OUTLET DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Partymeubel-outlet verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Partymeubel-outlet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Partymeubel-outlet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Partymeubel-outlet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Partymeubel-outlet gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Partymeubel-outlet. Partymeubel-outlet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Partymeubel-outlet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Partymeubel-outlet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Partymeubel-outlet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.